G

From Opengenome.net

GA - GE   ||   GA -    GB -    GC -    GD -    GE -

GF - GJ   ||   GF -    GG -    GH -    GI -    GJ -   

GK - GO   ||   GK -    GL -    GM -    GN -    GO -

GP - GT   ||   GP -    GQ -    GR -    GS -    GT -

GU - GZ   ||   GU -    GV -    GW -    GX -    GY -    GZ -